Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
İlmihal
basortusu3

ÖRTÜNME EMRİ ASLINDA HER İKİ CİNSE DE ..

ÖRTÜNME EMRİ ASLINDA HER İKİ CİNSE DE VAR Bütün canlılar çift yaratılmıştır. İnsan da bir erkek ve dişiden yaratılmıştır. Hayat içerisinde adeta birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Rabbimizi bütün canlıların erkek ve dişileri arasında bir birini çeken ve birbirine arzu duyan duygular ve etkileşimler yaratmıştır. Bu arzu canlıların çiftleşmesi ve neslini devam ettirmesini sağlamaktadır. Eğer bu istek olmasaydı... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
2 Yorum Yapıldı

11 Ağustos 2013 - 12:58 tarihinde yayınlandı.
1.105 views Kez Okundu.
hilal_resmi1

HİLAL’İN BİR ÜLKEDE GÖRÜLMESİYLE..

 Bu meselede ilim ehli ihtilaf etmişlerdir. Yani müslüman beldelerden birinde hilal görüldüğü ve hilalin görülmesi şer’an kesinleştiği zaman diğer beldelerdeki müslümanların da bu ru’yet gereğince amel etmeleri gerekir mi? Bazı ilim ehli bu ru’yet gereğince amel etmeleri gerekir, demişler ve Allah Teâlâ’nın:    “Kim ayı görürse oruç tutsun, kim hasta olur yahut seferde bulunursa tutamadığı günler... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

05 Ağustos 2013 - 14:29 tarihinde yayınlandı.
399 views Kez Okundu.
teheccud

CEMAATLE TEHECCÜD NAMAZI KILMAK

CEMAATLE TEHECCÜD NAMAZI KILMAK Bir kardeşimden Nevşehir’de bir camide, teheccüt namazı için ailecek toplanma, mescitte cemaat ile gece namazı kılma ve ayda bir defa bunu yapma hususunda davet aldım. Yi niyetlerinde şüphem yok. Ancak bu hususta kardeşlerimizi uyarmak için bilgi verme gereği duydum.   Teheccüt namazı fazileti çok yüksek olan, ayet ve hadislerde özellikle teşvik edilen bir namazdır. Dua kapısının açıldığı... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

19 Şubat 2013 - 07:58 tarihinde yayınlandı.
2.745 views Kez Okundu.
imagesCA80EA9R

İSTİHSAN-GÜZEL GÖRME

Bir şeyi iyi ve güzel görmek, tercih etmek. Hukukçunun adalet ve insafla hareket ederek, özel bir delile dayanılmak sûretiyle genel kuraldan ayrılması anlamında bir fıkıh usûlü terimi. Hanefî hukukçularından es-Serahsî (ö. 490/1097), istihsanın; Kıyası terkedip, insanlar için en uygun olanı almaktan, şahıs veya toplum bir meselede sıkıntıya düşünce müsamaha, kolaylık ve ruhsatlarla hareket etmekten ibaret olduğunu... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

15 Ağustos 2006 - 15:26 tarihinde yayınlandı.
212 views Kez Okundu.
3450_F~1

İLLET

Şerîat sahibinin hükmü istinat ettirdiği; varlığına hükmün varlığını, yokluğuna hükmün yokluğunu bağladığı, zahir, mazbut vasıf. İllet; “sebep”, “menât”, “delil”, “bais”, “el-Vasfu’l-cami” olarak da isimlendirilmiştir.[1] Arap darb-ı meselinde şu söz meşhurdu: “La ta’dimu hurekâu illetin” Yani; özür ve bahanenin çeşitleri çoktur.... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

15 Ağustos 2006 - 15:17 tarihinde yayınlandı.
258 views Kez Okundu.
imagesCABYJ3FU

KIYAS

Ölçmek, kıyaslamak, karşılaştırmak ve iki şey arasındaki benzerlikleri tesbit etmek, hakkında nass (âyet hadis) bulunan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak illetten dolayı, hakkında nass bulunmayan meselenin hükmüne bağlamak anlamında bir fıkıh usulü terimi. K.Y.S kökünden, “kâse” ve “kâyese” dili geçmişin mastarı. Müctehid tarafından ictihad yapılarak çıkarılan hükümler, kıyas... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

15 Ağustos 2006 - 15:06 tarihinde yayınlandı.
281 views Kez Okundu.
imagesCABY52GF

İCMA’

İttifak etmek, görüş birliğine varmak, azmetmek, kasdetmek. Hz. Peygamber’den sonraki bir çağda amelî bir meselenin şer’î hükmü üzerinde İslâm müctehidlerinin birleşmesi. İslâm hukukunda, müctehidlerin üzerinde ittifak ettikleri dört tane aslî delil vardır: Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas. Bilginler İcmâ’ın huccet sayılmasında ittifak etmekle birlikte, icmâ yapacak müctehidlerin kimler olacağı konusunda... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

15 Ağustos 2006 - 14:48 tarihinde yayınlandı.
242 views Kez Okundu.
''PEYGAMBERLER SEHRI''NDE ILK TERAVIH COSKUSU

TERAVİH NAMAZI

TERAVİH NAMAZI Hükmü ve bu ismin verilmesinin sebebi: Terâvih namazı ramazan ayında cemaatle kılınması sünnet olan nafilelerdendir. Müekked bir sünnettir. Ona “terâvih” adının veriliş sebebi bu namazı kılan müslümanların her dört rekât arasında istirahat etmek için oturmalarıdır. Çünkü bu dört rekâtte uzunca Kur’ân okunurdu. Âişe Radıyallahu anha’ya: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem’in... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

12 Nisan 2006 - 15:27 tarihinde yayınlandı.
308 views Kez Okundu.
cardak-ta-kur-an-kursu-acildi-4226219_1308_o

KURAN’I KERİMİN MUHTEVASI

Kur’an-ı Kerîm’in Muhtevası:   Kur’an yirmi üç yılda parça parça indirilmiştir. On üç yıl kadar süren Mekke döneminde inen âyet ve sûreler daha çok İslâm inanç ve ahlâkı ile ilgili konuları kapsar. Allah’ın birliğine, meleklere, peygambere, kitaplara ve âhiret gününe iman gibi. Hz. Âdem (a.s)’den beri gelen tevhid inancı işlenir. Allah’a ortak koşma ile mücadele edilir ve geçmiş... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

25 Temmuz 2005 - 16:01 tarihinde yayınlandı.
268 views Kez Okundu.
imagesCAHR7JX5

KURAN’IN TOPLANMASI

Kur’ân’ın Toplanması: Ashab-ı Kiram, Hz. Peygamber (s.a.s)’in sağlığında Kur’an’ın bütününü yazmıştır. İnen her âyeti bizzat Hz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine okunur, onlar da yerlerine yazarlardı. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s), nâzil olan âyetlerin ashabı tarafından ezberlenmesini yeterli görmemiştir. Çünkü onları ashabından ne kadar çok kimse ezberlemiş olursa olsun, hafıza,... [Devamı]

İlmihal kategorisinde yayınlandı.
0 Yorum Yapıldı

25 Temmuz 2005 - 15:30 tarihinde yayınlandı.
289 views Kez Okundu.
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
Etiket Bulutu